05-tvar-obliceje-ctvercovy-oblicej

Čtvercový obličej: obličej hranatého čtvercového tvaru je symetrický v křížových osách a má výrazné hrany v oblasti čela i čelisti.