00b-cz-plnovous-brada-vousy-cebado

Plnovous – symbol uspěchané doby a měřítko mužské krásy!