02-online-rezervacni-system

Hubnout při cvičení znamená správně cvičit – při správné tepové frekvenci i se správnou intenzitou během týdne.