Všeobecné podmínky soutěže pro kadeřníky Účes měsíce

Tento dokument upravuje všeobecné podmínky pro účast kadeřníků v soutěži Účes měsíce pořádaného magazínem Vlasy a účesy a jeho vydavatelem.

 1. Soutěžícím v soutěži Účes měsíce může být kadeřnický salon nebo kadeřník, který působí na území České republiky, zde vykonává svoji praxi, má sídlo nebo pobočku.
 2. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit každý měsíc, vždy s libovolným počtem soutěžních účesů. Kadeřník jako osoba se může soutěže zúčastnit samostatně i za salon, vždy s jiným účesem.
 3. Do soutěže Účes měsíce budou zařazeny ty soutěžící, kteří splní stanovené podmínky soutěže a jejichž zaslané soutěžní práce bude splňovat kvalitativní podmínky zadavatele. Tyto podmínky jsou obsažené v těchto všeobecných pravidlech a specifikované na dílčích stránkách věnovaných soutěži Účes měsíce, nebo také na dílčích stránkách soutěže pro daný měsíc.
 4. Výhrou v soutěži je měsíční propagace výherce na stránkách online magazínu Vlasy a účesy, kterou výherce obdrží ve formě PR článků a/nebo bannerové propagace.
 5. Do soutěže se přihlašují výhradně účesy vytvořené pouze pro soutěž Účes měsíce. Organizátor soutěže získává výhradní právo pro jejich publikování v rámci projektu Vlasy a účesy, na dalších jím  spravovaných projektech a sociálních sítích a na stránkách jím smluvených partnerů soutěže nebo partnerů organizátora obecně.
 6. Do soutěže odevzdaná fotografie nesmí přímo v sobě obsahovat jméno kadeřníka, název salonu, jméno fotografa ani jiný identifikační copyright.
 7. Organizátorem soutěže je společnost Triax CZ s. r. o., IČ: 25395301, která je provozovatelem online magazínu Vlasy a účesy na webových stránkách www.vlasyaucesy.cz.
 8. Porotu soutěže jmenuje organizátor soutěže.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže po celou dobu jejího trvání.
 10. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a společnosti na internetových stránkách www.vlasyaucesy.cz, na všech dalších webových stránkách, v článcích věnovaných soutěži a současně v rámci vyhlášení výsledků soutěže, na partnerských serverech, sociálních sítích a v jiných organizátorem zvolených médiích nebo na jiných webových stránkách.
 11. Všichni účastníci soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže a zároveň dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, které uvedli při registraci do soutěže a jejich uchování i v době po skončení soutěže. Účastníci soutěže dále souhlasí s využitím osobních údajů, které v rámci soutěže poskytli, pro marketingové a reklamní účely správce, organizátora a firem organizátorem nebo správce zastupovanými. Účastník soutěže je oprávněn písemně, formou doporučeného dopisu adresovaného správci, požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm vedeny, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za úhradu. Současně má účastník soutěže právo formou doporučeného dopisu požádat o odstranění svých osobních údajů z evidence správce.
 12. Správcem ve smyslu zákona a organizátorem soutěže je společnost Triax CZ s. r. o. se sídlem Nádražní 66, 70200 Ostrava. Pro veškerou písemnou doporučenou korespondenci s organizátorem soutěže a správcem používejte adresu: Triax CZ s. r. o., Měcholupy 25, Měcholupy, 33551.
 13. Každý účastník soutěže, který v rámci soutěže poskytne svůj e-mail, poskytuje tímto správci a provozovateli právo zasílat na tento e-mail informační e-maily, newslettery a obchodní sdělení související s obsahem webů, magazínů a shopů správce a provozovatele, jakož i jeho obchodních partnerů.
 14. Soutěžící bere na vědomí, že na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jich domáhat soudní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zrušit, v daném kole nevybrat vítěze nebo vybrat výherců více.
 15. Soutěžící bere na vědomí, že organizátor může jmenovat komerčního partnera soutěže, nebo partnery dílčích soutěží a jeho či jejich jméno spojit s organizací, průběhem a vyhodnocením soutěže.
 16. Všichni účastníci soutěže dále potvrzují, že jsou současně obeznámeni s Pravidly používání serveru Vlasyaucesy.cz a souhlasí s nimi.
 17. Pro písemnou komunikaci v souvislosti se soutěží nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře zde >>

Zdroj obrázků: FL

CHCI MAGAZÍN VLASY A ÚČESY ZDARMA!

Nechejte si zasílat časopis Vlasy a účesy do své e-mailové schránky! Staňte se členem největší komunity lidí, kteří milují své vlasy a vědí, že zdravé a krásné vlasy jsou korunou krásy!

Váš e-mail

Jsem profesionální kadeřník