Kaderník roku 2015 – prihláste sa do súťaže

Víťazná kolekcia 2013 Jana Balcaříka zo štúdií BOMTON, ktorý získal titul Kaderník roka 2013.