00-josef-vobornik-aichi-2016

Josef Voborník má za sebou sedm let praxe pod špičkovými českými kadeřníky. Práci v Bomton studiích pokládá za skvělou a motivující.